Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Strategicznym celem firmy VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o., produkującej materiały malarskie i budowlane, zgodnie z wizją 
i przesłaniem spółki, jest trwałe zaspokajanie potrzeb klientów, z uwzględnieniem wymagań wynikających ze specyfiki 
każdego konkretnego klienta, opartych na wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia pracowników firmy oraz ich 
utrzymywaniu na najwyższym światowym poziomie. Celem jest nieustanne zwiększanie efektywności i jakości świadczonych usług, systemu jakości i zwiększanie zdolności szybkiego reagowania na rozwój rynku i zmieniające się środowisko.

Polityka systemu zarządzania jakością (SZJ)

W celu spełnienia deklarowanych zobowiązań firmy w zakresie zapewnienia jakości, firma VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o. wprowadza środki, które zapewnią spełnienie oczekiwań klientów podczas korzystania z usług firmy. Zadowolenie i lojalność naszych klientów jest dla nas podstawą pomyślnego rozwoju działalności gospodarczej, dlatego oferujemy usługi,  które pomagają spełnić potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Wspieramy atmosferę otwartej komunikacji, w pełni wykorzystujemy i rozwijamy potencjał twórczy naszych pracowników, dzięki któremu osiągamy wysoką jakość naszych usług. Dzięki zarządzaniu i monitorowaniu kluczowych procesów firma zapewnia utrzymanie oczekiwanej przez klientów stabilnej wysokiej jakości naszych usług. Koncentrujemy wysiłki zwłaszcza tam, gdzie możemy wpłynąć na jakość naszych usług, dzięki czemu zapobiegamy nieefektywnemu wzrostowi kosztów i utracie zadowolenia naszych klientów. Aktywnie poszukujemy możliwości udoskonaleń, elastycznie i szybko wprowadzamy zmiany w życie, dzięki czemu zwiększamy wartość naszych usług.

Polityka systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)

Wprowadziliśmy w naszej firmie VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o. system zarządzania środowiskowego zgodny z normą   ISO 14001 i zobowiązujemy się go ciągle udoskonalać. Chcemy dzięki temu przyczynić się do zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, dlatego kierujemy się następującymi 
zasadami:

  • Prace w ramach firmy wykonujemy zgodnie ze środowiskowymi normami ustawowymi, przepisami i innymi wymogami, których zobowiązaliśmy się przestrzegać.
  • W trosce o środowisko naturalne wprowadzamy środki zapobiegawcze, które mają zapewnić ciągłą poprawę jakości środowiska naturalnego.
  • Minimalizujemy zanieczyszczenie środowiska dzięki obieraniu i realizacji celów i programów środowiskowych.
  • Systematycznie rozszerzamy wiedzę wszystkich pracowników w zakresie najlepszych procedur i zasad ochrony środowiska.
  • Jesteśmy w kontakcie z administracją państwową, samorządową i wszystkimi zainteresowanymi stronami i wymieniamy doświadczenia w zakresie środowiska.

Polityka systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Wprowadziliśmy w naszej firmy system zarządzania BHP zgodny z normą OHSAS 18001 i zobowiązujemy się go ciągle udoskonalać. Dzięki temu chcemy przyczynić się do zmniejszania ryzyk zawodowych i do poprawy bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy w naszej firmie.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności w zakresie ochrony zdrowia i życia, dlatego kierujemy się następującymi zasadami:

  • Wszelkie prace w firmie wykonujemy zgodnie ze wszystkimi ustawowymi i innymi wymogami w zakresie BHP.
  • Preferujemy zapobieganie we wszystkich decyzjach kadry zarządzającej, dotyczących eliminacji wypadków przy pracy i zmniejszania zakresu ryzyk zawodowych.
  • Gwarantujemy pierwszeństwo rozwoju zrównoważonego i ciągłego zwiększania świadomości pracowników, mającej na celu poprawę ochrony zdrowia przy pracy, ponieważ bezpieczeństwo uważamy za integralny element naszej działalności gospodarczej.

Polityka systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Jednym z głównych celów firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji przy pomocy właściwych i adekwatnych środków, które mają chronić aktywa informacyjne tak, aby zapewniły odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla naszych klientów i partnerów. Cel ten spełniamy poprzez budowanie, wprowadzenie, prowadzenie, kontrolowanie, utrzymanie i ciągłe udoskonalanie udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście działalności gospodarczej i ryzyk firmy. Podstawą do zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach firmy są przepisy prawa, standardy, normy i zalecenia, które należy respektować w procesie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pod pojęciem bezpieczeństwa informacji rozumiemy proces zapewnienia ochrony informacji na niezbędnym poziomie z punktu widzenia ich poufności, integralności i dostępności. Do realizacji naszych firmowych celów i działań, lub też spełniania wymogów ustawowych tworzymy, przetwarzamy i utrzymujemy różnego rodzaju informacje, wymagające zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania obowiązuje wszystkich pracowników firmy VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.,
wszyscy pracownicy się z nią zapoznają i dotyczy ona głównych działań gospodarczych i usług firmy VULM BIOTECHNOLOGY s.r.o.


Akceptacja plików cookies na stronach VULM BIOTECH sp. z o.o.
Nasze serwisy wykorzystują pliki cookies w celach analitycznych i personalizowaniem niektórych funkcji. Korzystanie z naszych serwisów, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies z poziomu przeglądarki internetowej.